Statistiche membri del progetto SETI@home


Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Dettaglio contributo per utente
-NickGruppoCrediti  (Pos.)  RAC  (Pos.) UpGrado
3401Sold|3r -1'108(3401º)0(4386º)-Runner
3402barticiello -1'107(3402º)0(681º)-Runner
3403Maddox -1'107(3403º)0(1295º)-Runner
3404Mauro -1'106(3404º)0(3158º)-Runner
3405them0neygoround -1'104(3405º)0(2555º)-Runner
3406Pietro -1'103(3406º)0(3905º)-Runner
3407edoardo -1'103(3407º)0(2808º)-Runner
3408Kratos -1'101(3408º)0(455º)-Runner
3409Vincenzo -1'101(3409º)0(416º)-Runner
3410kamj94 -1'096(3410º)0(2557º)-Runner
3411mowglistos -1'090(3411º)0(1627º)-Runner
3412Cristian -1'085(3412º)0(1936º)-Runner
3413Luca -1'082(3413º)0(324º)-Runner
3414cam -1'081(3414º)0(3023º)-Runner
3415ALAICE -1'077(3415º)0(764º)-Runner
3416Fabio Pallotta -1'076(3416º)0(2060º)-Runner
3417Ivan -1'070(3417º)0(802º)-Runner
3418Andrea -1'069(3418º)0(2940º)-Runner
3419ilovelinux -1'069(3419º)0(1175º)-Runner
3420AngelBlack -1'068(3420º)0(4907º)-Runner
3421francesco.firefox -1'067(3421º)0(505º)-Runner
3422MarKusB71 -1'066(3422º)0(1826º)-Runner
3423frances -1'064(3423º)0(3445º)-Runner
3424croxarens -1'063(3424º)0(1370º)-Runner
3425Marco Scippa -1'061(3425º)0(4096º)-Runner
3426Saverio -1'059(3426º)0(1565º)-Runner
3427Piero Graziano -1'055(3427º)0(3312º)-Runner
3428matraven -1'054(3428º)0(5253º)-Runner
3429[FVG]Nicola Friuli V.G.1'047(3429º)0(495º)-Runner
3430KAI -1'040(3430º)0(3656º)-Runner
3431ElecTrickMan -1'036(3431º)0(4079º)-Runner
3432Solimo -1'030(3432º)0(1164º)-Runner
3433Stefano -1'030(3433º)0(1017º)-Runner
3434Daenerys Targaryen -1'027(3434º)0(2700º)-Runner
3435Dex -1'027(3435º)0(1351º)-Runner
3436viggen1978 -1'026(3436º)3(81º)-Runner
3437Carmine Abbagnale -1'014(3437º)0(1074º)-Runner
3438INGE -1'013(3438º)0(1697º)-Runner
3439ilmentore -1'009(3439º)0(1835º)-Runner
3440Palakiller -1'008(3440º)0(3699º)-Runner
3441Gabriele -1'007(3441º)0(3006º)-Runner
3442Tommy -1'005(3442º)0(926º)-Runner
3443Riccardo ARPAIA -999(3443º)0(3622º)-Adept
3444caccolillo -995(3444º)0(3319º)-Adept
3445[ALFA] -995(3445º)0(1104º)-Adept
3446arianna -993(3446º)0(2010º)-Adept
3447James -990(3447º)0(616º)-Adept
3448Vinevurng Roth -984(3448º)0(1018º)-Adept
3449Paolo -981(3449º)0(3817º)-Adept
3450azraeel -980(3450º)0(3291º)-Adept
<< Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>

Accedi per commentare

RAC Monitor

Record RAC:
163'235'763
05/02/2024 - 22:50:08
RAC attuale:
54'234'704
13/06/2024 - 10:10:03
Differenza: -109'001'059

TOP RAC Users

Pos. Nick RAC Grado
1 valterc 33'544'738
2 [FVG] pima1965 3'836'502
3 adry 2'593'290
4 RedPoison 1'669'393
5 Padanian 1'449'464