Statistiche membri del progetto LHC@home


Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Dettaglio contributo per utente
-NickGruppoCrediti  (Pos.)  RAC  (Pos.) UpGrado
701Oscar Andrea Merandi -1'393(701º)0(120º)-Runner
702Maurizio Rivoli -1'386(702º)0(542º)-Runner
703Giovanni Catanzariti -1'383(703º)0(931º)-Runner
704Ma7z0 -1'368(704º)0(314º)-Runner
705Flavio -1'360(705º)122(7º)-Runner
706Millo [Lombardia] Lombardia1'354(706º)0(525º)-Runner
707Francesco B. -1'341(707º)0(262º)-Runner
708Vincenzo -1'339(708º)0(740º)-Runner
709giacomozop -1'332(709º)0(946º)-Runner
710Ciao20 -1'332(710º)0(89º)-Runner
711Arruffato -1'331(711º)0(544º)-Runner
712Tio -1'321(712º)0(935º)-Runner
713NetMemes -1'319(713º)0(1082º)-Runner
714Utente -1'319(714º)0(537º)-Runner
715longstone -1'295(715º)0(613º)-Runner
716rafvg -1'267(716º)0(1032º)-Runner
717BRIXIATECH -1'262(717º)0(369º)-Runner
718Claudio -1'257(718º)0(739º)-Runner
719Francesco -1'241(719º)0(683º)-Runner
720MarKo90 -1'229(720º)0(241º)-Runner
721tinybyte -1'221(721º)0(676º)-Runner
722[VDA] Rallysta74 Boinc Valle d'Aosta1'215(722º)0(852º)-Runner
723Riccardo Masarotti -1'210(723º)0(512º)-Runner
724Leoniceno -1'209(724º)0(383º)-Runner
725giuppigz -1'205(725º)0(901º)-Runner
726Ivan T. -1'202(726º)0(1061º)-Runner
727Christian76 -1'195(727º)0(789º)-Runner
728flajosh -1'160(728º)0(1048º)-Runner
729federico.farina -1'150(729º)0(617º)-Runner
730Edo -1'143(730º)0(1624º)-Runner
731Neckerz -1'139(731º)0(645º)-Runner
732deneb7000 -1'136(732º)0(666º)-Runner
733Maximo -1'120(733º)0(1101º)-Runner
734giulio -1'118(734º)0(1200º)-Runner
735MarioC -1'117(735º)0(1523º)-Runner
736jollyRoger -1'112(736º)0(462º)-Runner
737Administrator -1'087(737º)0(427º)-Runner
738Viditu -1'077(738º)0(274º)-Runner
739mardok -1'074(739º)0(166º)-Runner
740Naro -1'073(740º)0(1530º)-Runner
741Simone -1'065(741º)0(714º)-Runner
742Eliano -1'063(742º)0(267º)-Runner
743[FVG]Tommaso Friuli V.G.1'063(743º)0(551º)-Runner
744poranges -1'053(744º)0(1031º)-Runner
745Gianluigi Bardelloni -1'043(745º)0(883º)-Runner
746giusepp bencivenga -1'035(746º)0(220º)-Runner
747[VENETO] Mauro Team Veneto1'023(747º)0(486º)-Runner
748turatti -1'016(748º)0(379º)-Runner
749Manuel Lupotto Profilo-1'003(749º)0(172º)-Runner
750hugs -987(750º)0(224º)-Adept
<< Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>

Accedi per commentare

RAC Monitor

Record RAC:
146'412'048
24/10/2021 - 18:15:00
RAC attuale:
71'156'958
01/10/2023 - 14:50:04
Differenza: -75'255'090

TOP RAC Users

Pos. Nick RAC Grado
1 valterc 55'259'042
2 adry 1'595'310
3 Padanian 1'449'797
4 RedPoison 1'350'143
5 Roby 1'087'520