Statistiche membri del progetto SETI@home


Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:


Dettaglio contributo per utente
-Nick  GruppoCrediti  (Pos.)  RAC  (Pos.) UpGrado
3351Volpe -1'239(3351º)0(3111º)-Runner
3352Matteo Caccia -1'236(3352º)0(2703º)-Runner
3353MuffY -1'234(3353º)0(3235º)-Runner
3354simone -1'231(3354º)0(3304º)-Runner
3355Gabriscain95 -1'228(3355º)0(2267º)-Runner
3356phlame64 -1'220(3356º)0(822º)-Runner
3357Alexca -1'219(3357º)0(724º)-Runner
3358Matthew -1'217(3358º)0(1622º)-Runner
3359stefy -1'213(3359º)0(3021º)-Runner
3360bug2000 -1'210(3360º)0(5741º)-Runner
3361Space_Invader -1'210(3361º)0(1502º)-Runner
3362Marco[VENETO] Team Veneto1'208(3362º)0(3693º)-Runner
3363XIM Profilo-1'205(3363º)0(2751º)-Runner
3364Tommaso Tobini -1'199(3364º)0(746º)-Runner
3365kristi -1'194(3365º)0(2424º)-Runner
3366McVir Profilo-1'193(3366º)0(1646º)-Runner
3367Gatti Massimiliano -1'193(3367º)0(437º)-Runner
3368SLY -1'190(3368º)0(3484º)-Runner
3369[HWU]wine Hardware Upgrade1'184(3369º)0(282º)-Runner
3370maximiliano.storti -1'173(3370º)0(2370º)-Runner
3371giuly -1'172(3371º)0(4955º)-Runner
3372qwide -1'172(3372º)0(760º)-Runner
3373Stefano -1'170(3373º)0(3072º)-Runner
3374ale -1'168(3374º)0(1133º)-Runner
3375Xangel -1'166(3375º)0(1367º)-Runner
3376Andrea -1'154(3376º)0(2774º)-Runner
3377Renato -1'154(3377º)0(3614º)-Runner
3378Marco -1'153(3378º)0(1183º)-Runner
3379jeryko -1'152(3379º)0(3706º)-Runner
3380cannoncino -1'152(3380º)0(2873º)-Runner
3381Leonardo -1'148(3381º)0(3586º)-Runner
3382Orobian -1'148(3382º)0(1617º)-Runner
3383nduja Profilo-1'145(3383º)0(5372º)-Runner
3384Pep -1'137(3384º)0(1432º)-Runner
3385sym86 -1'131(3385º)0(5024º)-Runner
3386Kappa -1'127(3386º)0(3973º)-Runner
3387mmreloaded -1'127(3387º)0(1381º)-Runner
3388mentat87 -1'125(3388º)0(3562º)-Runner
3389Rosario -1'124(3389º)0(3854º)-Runner
3390pink -1'123(3390º)0(5123º)-Runner
3391tsoru -1'122(3391º)0(589º)-Runner
3392spugny007 -1'120(3392º)0(2598º)-Runner
3393Fabio Regoli -1'120(3393º)0(1957º)-Runner
3394MythLab -1'120(3394º)0(1970º)-Runner
3395Marco -1'118(3395º)0(519º)-Runner
3396spino -1'117(3396º)0(1296º)-Runner
3397Filippo -1'113(3397º)0(2101º)-Runner
3398materi -1'111(3398º)0(5707º)-Runner
3399Vic -1'110(3399º)0(2494º)-Runner
3400giulioc78[PUGLIA] Puglia1'109(3400º)0(880º)-Runner
<< Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>

Accedi per commentare

RAC Monitor

Record RAC:
163'235'763
05/02/2024 - 22:50:08
RAC attuale:
47'004'493
22/07/2024 - 05:00:04
Differenza: -116'231'270

TOP RAC Users

Pos. Nick RAC Grado
1 valterc 31'586'244
2 adry 2'611'100
3 [VENETO]francesco.nandi 1'945'067
4 RedPoison 1'772'074
5 Padanian 1'449'464